WordPress2.1上传bug

升级wordpress2.1以后使用还算良好,不过前天写关于godaddy域名转移时上传图片就发现问题了。

当然上传完图片,将缩略图指向原始图是,连接会失效,试了好几次,发现源代码中连接中的url地址消失了。

wordpress,upload,bug

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注